BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT

ONORARIUL


       Onorariul se stabilește liber între avocat și client. Acesta se determină și se prevede în contractul de asistență juridică, la data încheierii acestuia.


       Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

       Stabilirea acestora depinde de fiecare dintre urmatoarele elemente:

 - timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client;

 - natura, noutatea și dificultatea cazului; 
 - conlucrarea cu experți sau alți specialiști impusă de natura, obiectul, complexitatea și dificultatea cazului;
 - avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;
 - situația financiară a clientului.


       Criteriile de mai sus nu sunt limitative, onorariul se poate negocia în funcție de situația concretă.

 

       Onorariile pot fi stabilite astfel:

 -onorarii orare;
 -onorarii fixe (forfetare);
 -onorarii de succes;
 -onorarii formate din combinarea criteriilor anterioare. 

 

       Achitarea  onorariului se poate face și in rate, tinandu-se cont de situatia financiara a clientului.