BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT

Infiintare/modificare asociatii, fundatii


Organizațiile neguvernamentale (ONG) sunt structuri juridice de natură privată, independente de instituțiile statului, având capacitatea de a lua decizii în nume propriu și de a răspunde legal pentru consecințele aplicării acestora. Aceste organizații se pot constitui pentru un scop de interes public sau colectiv precum și în interesul personal, dar nepatrimonial , al membrilor.       

              Asociația - este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

              Fundația -este subiectul de drept înființat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent și irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar. Activul patrimonial inițial al fundației trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puțin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundației. În cazul fundațiilor al căror scop exclusiv, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operațiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziția altor asociații sau fundații, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial inițial poate avea o valoare totală de cel puțin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

              Federația - este constituită din două sau mai multe asociații sau fundații.

 

Servicii juridice pentru înființarea asociației:

·        formularea  cererii de înregistrare;

·        obținerea dovezii privind disponibilitatea și a rezervării denumirii;

·        conceperea, redactarea și atestarea statutului;

·        redactarea contractului de comodat/ contractului de închiriere;

·        achitarea taxelor judiciare de timbru;

·        constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie.

 

Acte necesare înființării asociației:

·        cărțile de identitate ale membrilor fondatori;

·        actul de proprietate al sediului în care va funcționa asociația/fundația;

·        acordul asociației de proprietari și al vecinilor (doar pentru apartamente);

·        dovada patrimoniului inițial;

·        cazierul fiscal al membrilor fondatori/certificat fiscal pentru persoane juridice.


 

Avocat Bicov Ștefan, tel. +40743686664, e-mail: stefan@avocats.ro