BICOV  ȘTEFAN      
CABINET  DE  AVOCAT

 RELAȚIA CU CLIENTULInițierea și încetarea relațiilor cu clientul

          Avocatul nu acționează decât atunci când este împuternicit de clientul său.

          Dreptul avocatului de a asista, a reprezenta ori a exercita orice alte activități specifice profesiei se naște din contractul de asistență juridică, încheiat în formă scrisă, între avocat și client ori mandatarul acestuia. 

          Avocatul își sfătuiește și își apară clientul cu promptitudine, în mod conștiincios și cu diligentă.

          Avocatul care își exercită dreptul de a nu se mai ocupa de o cauză trebuie să se asigure că respectivul client poate găsi, în timp util, un alt confrate care să-i ofere asistență juridică, pentru a se evita prejudicierea clientului.

 

Contractul de asistentă juridică se poate încheia:

·       la sediul cabinetului de avocat;

·       prin orice mijloc de comunicare la distanță;

·       sub forma unei scrisori de angajament;

·       în mod excepțional și verbal.

  
Secretul profesional

          Avocatul este confidentul clientului în legătură cu cazul încredințat.

          Confidențialitatea și secretul profesional garantează încrederea în avocat și constituie obligații fundamentale ale avocatului.    

          Secretul profesional din relația client - avocat este de ordine publică.

          Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată.

          Avocatul nu poate fi obligat în nici o circumstanță și de către nici o persoană să divulge secretul profesional. Actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în cabinetul său sunt inviolabile.     

          Avocatul nu poate fi dezlegat de secretul profesional nici de către clientul său și nici de către o altă autoritate sau persoană.

          Orice comunicare sau corespondentă profesională între avocați, între avocat si client, indiferent de forma în care a fost făcută este confidențială.

          Corespondența și informațiile transmise între avocați, sau dintre avocat și client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi în nici un caz aduse ca probe în justiție și nici nu pot fi lipsite de caracterul confidențial.